• м. Чернігів, вул. Г. Полуботка 14
  • +380462 676-332
  • За довідками: chernigiv03@gmail.com, ask@cheschool3.pp.ua

Наші цінності

ЦІННОСТІ ТА ПРІОРИТЕТИ ШКОЛИ

ЛЮДИНА – основна цінність, її  гідність, безпека, права, розвиток, комфорт є першочерговим пріоритетом закладу.

 

     Усвідомлення себе як громадянина України. Школа виховує

особистість, що пишається своєю історію та культурою, виховує патріотів

своєї держави. У школі кожен вільно висловлює свою думку та може

висловлюватися про дії керівництва. 

     Шкільна громада. Громада школи – це спільнота однодумців учнів,

учителів, батьків, випускників та друзів школи, які поважають та розвивають

освітні, наукові та культурні традиції школи. 

     Особистість. У центрі освітнього процесу є вільна, розвинута та творча

особистість. Ми поважаємо людей всіх культур, національностей та

соціальних походжень. 

     Інтелект. Школа підтримує прагнення своїх учнів та учителів до

постійного саморозвитку та самовдосконалення, заохочує до проведення

досліджень та поглибленого аналізу предметів та явищ навколишнього світу. 

     Прагнення до розвитку. Школа всебічно підтримує реформу освіти в

Україні, про активно реалізує концепцію «Нової української школи». 

     Креативність. Ми поважаємо нестандартне мислення членів шкільної

спільноти, заохочуємо та надаємо підтримку тих, хто прагне впровадити в усі

сфери шкільного життя інноваційні ідеї та креативні рішення. 

     Співробітництво. Шкільна громада формує сприятливе внутрішнє та

зовнішнє середовище для комфортної та продуктивної співпраці, заохочує

роботу гуртків та наукових секцій.

     Професіоналізм. Школа сприяє розвитку професійно-важливих і

особистісно-ділових якостей, які забезпечують ефективність діяльності

учителів.